Privacy verklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

B&B @ Ease

Marisstraat 14
2042 AK Zandvoort

06-21 20 92 57

info@bedandbreakfast-at-ease.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk als u gebruik maakt van deze website, mijn diensten en/of als u deze aan mij verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een reservering op deze website te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerk géén bijzonder of gevoelige persoonsgegevens.

Ik verwerk uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om uw reservering te maken en bevestigen.
 • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Om bezoekersstatistieken van deze website bij te houden.
 • Om u te informeren als u bij mij te gast bent geweest of als u zich heeft aangemeld voor mijn nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Ik nemen géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Neem contact met mij op als u hier vragen over heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze alleen als dat nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijder, om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@bedandbreakfast-at-ease.nl

  Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy maakt u op deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Ik wijs u erop dat u de mogelijkheid heeft om via deze link een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe ik persoonsgegevens beveiligen:

  Ik nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem contact met mij op via info@bedandbreakfast-at-ease.nl als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn.